Ön Kayıt Formu    Kayıt İçin Gerekli Belgeler
  • Başvuru formu (Yurt idaresinden verilecek)
  • Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi
  • Devam edeceği öğrenim kurumundan alınacak belge
  • Beş adet vesikalık fotoğraf
  • Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren rapor (Aile sağlık merkezi, hastahane).
  • Yurt içi yönetmeliğine uyacağına dair belge. (Yurt idaresinden verilecektir. Reşit olmayan öğrencilerinkini velileri imzalayacaktır).
  • Savcılık Belgesi (Adli sicil kaydı)